Tổ chức ra mắt sản phẩm mới

Tổ chức ra mắt sản phẩm mới (Product Launch Event) là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng nhằm giới thiệu, tạo ra nhiều tiếng vang về sản phẩm mới, đem đến ấn tượng đầu tiên dành cho khách hàng