Kiến thức

Cung cấp kiến thức tổ chức sự kiện cơ bản về khái niệm, bản chất của sự kiện, Hiểu về vai trò, chức năng của người làm sự kiện trong hoạt động truyền thông.

Page 1 of 5 1 2 5