TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG, ĐỘNG THỔ

AzEvent với nhiều năm kinh nghiệm Tổ chức lễ Khởi công, Động thổ chuyên nghiệp xây dựng dự án, công trình, nhà máy. Am hiểu lễ nghi, thủ tục.