TEam building - xây dựng tinh thần đồng đội

Team Building có thể hiểu là xây dựng đội nhóm, là các hoạt động vui chơi ngoài trời thường chọn những không gian rộng lớn, thoáng đãng nhằm đáp ứng đủ điều kiện cho lượng lớn người tham gia. Hay nói một cách khác Team Building là khóa học dựa trên việc xây dựng, thiết kế các trò chơi tập thể khác nhau để người tham gia trải nghiệm các tình huống thông qua các câu hỏi hoặc yêu cầu của người hướng dẫn.

Our about

Team building là gì?

Tổ chức Team Building ở Phú Quốc

Team Building có thể hiểu là xây dựng đội nhóm, là các hoạt động vui chơi ngoài trời thường chọn những không gian rộng lớn, thoáng đãng nhằm đáp ứng đủ điều kiện cho lượng lớn người tham gia. Hay nói một cách khác Team Building là khóa học dựa trên việc xây dựng, thiết kế các trò chơi tập thể khác nhau để người tham gia trải nghiệm các tình huống thông qua các câu hỏi hoặc yêu cầu của người hướng dẫn.

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều tổ chức định kỳ hoạt động này thông qua những dịp lễ, nghỉ hè để giúp tăng tính đoàn kết giữa các thành viên trong doanh nghiệp để từ đó giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn và gắn kết hơn.