DỊCH VỤ

Tổ chức tiệc tất niên cuối năm

Tiệc tất niên, tiệc cuối năm Gala Dinner là sự kiện quan trọng để các thành viên trong công ty tổng kết hoạt động trong một năm và cũng là cơ hội để nhân viên gặp gỡ giao lưu tăng sự đoàn kết.

No Content Available

Liên hệ với AzEvent