TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN CUỐI NĂM

Tổ chức tiệc tất niên cuối năm là một hoạt động thể hiện sự quan tâm, chu đáo của công ty, doanh nghiệp đến cán bộ, công nhân, nhân viên đang công tác tại doanh nghiệp, công ty.

Page 1 of 2 1 2