Digital Frame

Bảng giá quảng cáo thang máy LCD, Frame mới nhất

Bảng giá quảng cáo thang máy LCD, Frame LÀ GÌ?

Quảng cáo Frame trong thang máy (Digital Frame): là hình thức quảng cáo hình ảnh trên 1 màn hình Digital được lắp đặt trong hoặc phía ngoài của buồng thang máy tại các toà nhà Office, Trung tâm thương mại…

Quảng cáo LCD trong thang máy: Là hình thức quảng cáo phát TVC (Video Clip) trên các LCD được lắp sẵn trong hoặc ngoài buồng thang máy, có âm thanh phát cho người nghe.

KÊNH QUẢNG CÁO

Bảng giá quảng cáo thang máy LCD, Frame mới nhất
KÊNH TIVI THANG MÁY
Bảng giá quảng cáo thang máy LCD, Frame mới nhất
KÊNH POSTER THANG MÁY
Bảng giá quảng cáo thang máy LCD, Frame mới nhất
KÊNH LED SÂN BAY
Bảng giá quảng cáo thang máy LCD, Frame mới nhất
KÊNH TIVI - POSTER SÂN BAY

Đăng ký nhận báo giá quảng cáo thang máy